Ειδικό σήμα λειτουργίας κύριων τουριστικών καταλυμάτων ΜΗΤΕ: 07 26 Κ 01 2Α 00023 0 1